You Are Here: Home » Consultatii Juridice » Valoarea actiunii in dreptul procesual civil

Valoarea actiunii in dreptul procesual civilValoarea actiunii in dreptul procesual civil

Cum se determina valoarea unei actiuni in instanta de judecata in cadrul unui proces civil?

Sursa foto: https://milambc.files.wordpress.comValoarea acţiunii este expres stipulata in dipozitiile art. 87 din Codul Nr. 225 din 30.05.2003 de Procedura Civila a Republicii Moldova.

Astfel, conform alin. (1) din respectivul articol, valoarea acţiunii se determină:
a) din suma cerută – în acţiunile pentru plata unei sume;
b) din valoarea bunurilor revendicate – în acţiunile de revendicare a unor bunuri;
c) din suma totală a obligaţiilor de plată pe un an – în acţiunile pentru plata pensiei de întreţinere;
d) din suma totală pretinsă, dar nu mai mult decît pe 3 ani – în acţiunile privitoare la plăţile scadente;
e) din suma totală pretinsă pe 3 ani – în acţiunile privitoare la plăţi fără termen şi la plata întreţinerii viagere;
f) din suma cu care se majorează ori se reduc sumele de plată, dar nu mai mult decît pe un an – în acţiunile de majorare sau de reducere a sumelor de plată;
g) din suma totală de plată sau a livrărilor restante, dar nu mai mult decît pe un an – în acţiunile de încetare a efectuării plăţilor sau a livrărilor;
h) din suma totală a chiriei în termenul rămas de valabilitate a contractului, dar nu mai mult decît pe 3 ani – în acţiunile de reziliere a contractului de locaţiune;
i) din valoarea clădirii, dar nu mai mică de valoarea indicată în inventar sau, în lipsa valorii, de evaluarea făcută în legătură cu asigurarea obligatorie – în acţiunile referitoare la dreptul de proprietate asupra clădirilor proprietate a persoanelor fizice sau din valoarea clădirii, dar nu mai mică de valoarea indicată în inventar – în cazul clădirilor care aparţin persoanelor juridice;
j) din preţul stabilit al terenului – în acţiunile de revendicare a terenurilor, sau din preţul lui de piaţă dacă preţul nu a fost stabilit;
k) din valoarea fiecărei pretenţii aparte – în acţiunile care constau din mai multe pretenţii de sine stătătoare.

Conform alin. (2) valoarea acţiunii se indică de reclamant. În cazul necorespunderii vădite a valorii indicate a acţiunii valorii ei reale, judecătorul poate dispune, pentru stabilirea ei, prezentarea de probe, cercetarea la faţa locului, efectuarea expertizei din contul reclamantului.Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2013-2019 Begu Valentin. Toate drepturile sunt rezervate.

Scroll to top