You Are Here: Home » Referate » Sistemul financiar al UE

Sistemul financiar al UE
Planul referatului Sistemul Financiar al UE:

  • Introducere în sistemul financiar al UE
  • Analiza instituţional-juridică a structurii ce formează sistemul financiar UE
  • Autoritatea bancară europeană
  • Supraveghere Macroprudenţială
  • Supraveghere Microprudenţială
  • Reformele în sistemul financiar al Uniunii Europene
  • Concluzie
  • Bibliografie

Iata unele pasaje din referat:

Introducere în sistemul financiar al UE

Ca și în alte domenii ale activității umane, apariția și dezvoltarea unor acțiuni de un anumit tip duc, într-un final, la realizarea unui cadru instituțional cu scop de reglementare, fundamentare, perfecționare, conducere a activităților care i-au impus apariția.

Acest cadru instituțional, completat cu ansamblul tot mai cuprinzător de reglementări privind activitatea financiară, precum și ansamblul de relații cantitativ-calitative cu participanții la procesele economice din spațiul european, formează substanța sistemului financiar al Uniunii Europene.

Analiza instituţional-juridică a structurii ce formează sistemul financiar UE

Sistemul financiar european este completat de instituțiile și organismele interinstituționale specializate: Comitetul Economic și Social European înființat ca for de discuție pe marginea aspectelor legate de piața unică, Comitetul Regiunilor, Banca Europeană de Investiții, Banca Centrală Europeană responsabilă de politica monetară a Uniunii Europene și de funcționare corectă a instituțiilor și piețelor financiare[1].

Organizare

ABE este reprezentată la nivel extern de preşedintele său al cărui rol include şi pregătirea activităţilor şi coordonarea discuţiilor în cadrul reuniunilor consiliului supraveghetorilor. Un director executiv pregăteşte reuniunile consiliului de administraţie şi asigură activitatea operaţională zilnică a autorităţii.

Cele două organe de conducere ale ABE sunt:

consiliul supraveghetorilor, care este principalul organ de decizie al autorităţii. Acesta ia toate deciziile ABE în materie de politici, precum adoptarea proiectelor de standarde tehnice, ghiduri, avize şi rapoarte.

Supraveghere Microprudenţială

ESMA – Autoritatea  Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA), constituită în baza Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înfiinţarea Autorităţii Europene de Valori Mobiliare şi Pieţe, înlocuieşte fostul  CESR (Comitetul Reglementatorilor de Valori Mobiliare) şi este  autoritatea competentă cu rol în furnizarea de expertiză tehnică pentru Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Europeană în domeniul reglementării şi supravegherii valorilor mobiliare.

Referatul privind Sistemul Financiar al UE contine 10 pagini si poate fi vizualizat si descarcat gratuit mai jos!

referatNota Bene: Materialul de mai sus este un referat / lucru individual scris de catre Begu Valentin.

Referatul este aparat de dreptul de autor si conexe. Copierea, descarcarea si folosirea in orice fel a informatiei date se permite doar cu indicarea sursei.

Apropo intra aici daca doresti un referat la tema Dreptul bancar international.

Succese!Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2013-2019 Begu Valentin. Toate drepturile sunt rezervate.

Scroll to top