You Are Here: Home » Consultatii Juridice » Drept Privat » Referat – Concurenta comerciala neloiala

Referat – Concurenta comerciala neloialaPlanul referatului privind concurenta comerciala neloiala

 • Introducere
 • Analiza aspectului concurențial în economia de piață
 • Prevederi internaționale privind concurența comercială neloială
 • Reglementări naționale privind concurența neloială
 • Răspunderea pentru concurența comercială neloială
 • Concluzii
 • Bibliografie selectivă

Iată unele pasaje din acest referat privind concurenta comerciala neloiala :

Atît în trecut, cît și în prezent oamenii s-au aflat permanent într-o concurență, care la începuturi era bazată mai mult pe instinct, ca să ajungem în era după Hristos ca rațiunea să prevaleze în domeniul concurenței în practic toate aspectele vieții umane: relații sociale, economie, învățămînt, politică, relații externe, jurisprudență, muncă ș.a.m.d. Deasemenea pe parcursul timpului unele persoane au făcut abuz de morală și etică, fapt pentru care societatea a început să încrimineze diferite practici care reprezentau în sine o formă de concurență neloială.

Așadar concurența este considerată neloială atunci când activitatea comerciantului se realizează prin folosirea de procedee nelegale, contrare uzanțelor comerciale. Procedeele care caracterizează concurența neloială sunt numeroase. Acestea, fie acte, fie fapte contrare legii și uzanțelor cinstite, pot fi grupate în infracțiuni, contravenții și/sau delicte civile[1].

. . . 

În funcție de anumite criterii în literatura juridică de specialitate se face deosebire între mai multe forme ale concurenței. După gradul de libertate se distinge între concurența pură sau perfectă și concurența eficientă sau posibilă.

Concurența pură sau perfectă are trăsături cum ar fi:

 • atomicitatea pieței (un număr mare de agenți mici și mijlocii),
 • omogenitatea produselor și serviciilor (relativa similitudine calitativă a acestora),
 • transparența (posibilitatea consumatorilor de a cunoaște caracteristicile și prețurile produselor care li se oferă),
 • pluralitatea de opțiuni mobilitatea factorilor de producție determinată de factori care țin exclusiv de piață.

În raport cu acest tip de concurență statul nu intervine în economie decât pentru asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea spontană a concurenței economice.

. . . 

Un act extrem de important în cadrul legiferării concurenței comerciale neloiale în plan internațional o reprezintă Conventia de Uniune de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883 revizuită la Bruxelles la 14 decembrie 1900, la Washington la 2 iunie 1911, la Haga la 6 noiembrie 1925, la Londra la 2 iunie 1934, și la Stockholm la 14 iulie 1967, și modificata la 2 octombrie 1979.

. . . 

După cum am menționat anterior, statul nostru și-a ajustat cadrul legislativ în conformitate cu normele europene, implimentînd legi și alte acte normative guvernamentale privind concurența neloială, prevenirea ei și pedepsirea acesteia.

Astfel în anul 2012 a fost elaborată o nouă lege cu privire la concurență, care transpune prevederile art. 101–106 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene din 25 martie 1957, prevederile Regulamentului (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurenţă prevăzute la articolele 81 şi 82 din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L1 din 4 ianuarie 2003, şi, parţial, prevederile Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L24 din  29 ianuarie 2004.

. . . 

Referatul la dreptul Concurenței privind concurenta comerciala neloiala contine 13 pagini si poate fi vizualizat si descarcat gratuit mai jos!

referatNota Bene: Materialul de mai sus este un referat / lucru individual scris de catre Begu Valentin.

Referatul privind concurenta comerciala neloiala este aparat de dreptul de autor si conexe. Copierea, descarcarea si folosirea in orice fel a informatiei date se permite doar cu indicarea sursei.

Succese!

 Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2013-2019 Begu Valentin. Toate drepturile sunt rezervate.

Scroll to top