You Are Here: Home » Consultatii Juridice » Drept Public » Drept Penal » Raport – Analiza penal criminologica a motivului / mobilului comiterii infractiunii

Raport – Analiza penal criminologica a motivului / mobilului comiterii infractiuniiRaport – Analiza penal criminologica a motivului / mobilului comiterii infractiunii

Planul raportului:

  • Introducere
  • Motivul comiterii infracţiunii din punct de vedere terminologic
  • Motivul comiterii infracţiunii din punct de vedere criminologic
  • Motivul comiterii infracţiunii din punct de vedere penal
  • Motivul infracţiunii ca element necesar pentru înfăptuirea justiţiei
  • Concluzii
  • Bibliografie

Iata unele pasaje din acest raport:

Introducere

Infracţiunea, ca orice altă activitate umană, este un act conştient şi volitiv, ceea ce înseamnă că infractorul înainte de a trece la act, are închipuirea mentală a viitoarei sale conduite . După cum bine ştim, vinovăţia este un element obligatoriu pentru orice infracţiune, deoarece ea constituie o trăsătură esenţială a infracţiunii. Pe lîngă vinovăţie, latura subiectivă mai poate cuprinde şi alte două elemente care nu au caracter obligatoriu în general pentru infracţiuni, şi anume mobilul sau motivul crimei după cum se menţionează în doctrina moldovenească şi scopul infracţiunii.

Motivul comiterii infracţiunii din punct de vedere terminologic

În procesul psihologic de alegere între mai multe variante de comportament intervin un şir de criterii: motivaţionale (mobil şi scop); valorice; morale; afective; materiale.

Cele mai importante ni se par a fi criteriile motivaţionale. Dar aici considerăm că ar fi necesare unele precizări între motiv-mobil-scop. Motivul este mai raţional, mobilul mai afectiv. În literatura de specialitate se utilizează, în majoritatea cazurilor, termenul de motiv.

Motivul comiterii infracţiunii din punct de vedere criminologic 

Trecerea la act surprinde faza dinamică în producerea infracţiunii. Confruntarea de argumente în favoarea sau împotriva unei anumite decizii devine acută, are aspect conflictual. Opţiunea în favoarea săvîrşirii faptei infracţionale are semnificaţia unei eliberări psihice pentru infractor şi a unui eşec social, care se va consuma o dată cu procesul de trecere la act, de transformare a posibilităţii în realitate.

Acest lucru se referă şi la infracţiunile comice din imprudenţă, ele fiind tot o expresie a unor personalităţi orientate antisocial, caracterizate prin impulsivitate, agresivitate sau negligenţă faţă de valorile sociale ocrotite de lege.

Motivul comiterii infracţiunii din punct de vedere penal

Din punct de vedere penal, motivul infracţiunii are 4 funcţii:

– funcţia de a crea infracţiuni,

– funcţia de a crea circumstanţe generale de agravare a pedepsei,

– funcţia de a crea o circumstanţa legala generala de atenuare,

– funcţia de a servi la individualizarea pedepsei.

Conţinutul concret al faptei se referă la acele trăsături obiective şi subiective prevăzute de legea penală, care caracterizează fapta real comisă, imprimîndu-i o anumită gravitate care îi este proprie.  Latura subiectivă a infracţiunii o constituie atitudinea psihică a persoanei faţă de fapta săvîrşită, sub formă de intenţie sau imprudenţă, şi faţă de consecinţele ce pot avea loc.

Raportul Analiza penal criminologica a motivului / mobilului comiterii infractiunii are 10 pagini si poate fi vizualizat si descarcat gratuit mai jos!

referatNota Bene: Materialul de mai sus este un raport scris de catre Begu Valentin, prezentat, posibil cu unele modificari in cadrul conferintei ştiinţifice inter-universitare cu genericul „Criminalitatea în Republica Moldova: probleme actuale şi căi de soluţionare”, ULIM (12.12.2014).

Raportul este aparat de dreptul de autor si conexe. Copierea, descarcarea si folosirea in orice fel a informatiei date se permite doar cu indicarea sursei.

Apropo daca intra aici daca te intereseaza un Raport-Aspecte privind mafia si crima organizata – воры в законе молдовы sau aici daca te intereseaza un raport despre victima ca factor criminogen.

Bafta!Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2013-2019 Begu Valentin. Toate drepturile sunt rezervate.

Scroll to top