You Are Here: Home » Articole limba romana » Principiile dreptului vamal

Principiile dreptului vamalPrincipiile dreptului vamal

Principiile dreptului vamal sunt urmatoarele:

1. Principiul unicităţii politicii vamale – reprezintă scopurile şi mijloacele de realizare a politicii în activitatea economică externă Legea priv reglementarea de stat a activităţii comerciale externe (art.5) – stabileşte că în RM se realizează o politică unică bazată pe Principiul unicităţii în realizarea operaţiunilor de export-import. Reieşind din acest moment, în art.8 al legii date se menţionează că politica de stat în domeniul comerţului exterior se realizează prin:

– metoda reglementării tarifare – aplicarea mecanismelor tarifelor vamale şi a încasării drepturilor de export/import. În felul acesta noi menţionăm că atît pentru agenţii economici cu statutul de proprietate de stat, cît şi cu statutul de proprietate privată sunt aplicate aceleaşi metode de reglementare a comerţului exterior

– metoda reglementărilor netarifare – se aplică măsurile de politică economică ce cuprinde sistemul de licenţiere, sistemul de cotare, de aplicare de restricţii cantitative, măsuri ce ţin de determinarea unor preţuri minime şi maxime la categorii de mărfuri, ş.a.m.d.

În baza acestei politici unice în domeniului comerţului exterior, noi avem principiul nediscriminării agenţilor economici la realizarea activităţii economice externe.

2. Principiul unicităţii cotelor taxelor vamale şi a drepturilor de import/export – în baza căruia taxele vamale sunt unice pentru toţi participanţii la activitatea economică externă, indiferent de forma de proprietate şi forma organizaţional-juridică. În Legea priv reglementarea de stat a activităţii comerciale externe – se menţionează

Principiul unicităţii taxelor vamale. În felul acesta, în RM, în baza Legii cu priv la tariful vamal, se stabileşte taxe vamale unice pentru categorii de mărfuri cuprinse în nomenclatorul marfar pentru toţi participanţii la activitatea economică externă. De aceea şi amînările, eşalonările, scutirile sunt stabilite nemijlocit de către Legea cu priv la tariful vamal, cît şi de Codul fiscal al RM ceea ce ţine de TVA, de accize şi procedurile vamale în mod egal pentru toţi agenţii economici.

3. Principiul unicităţii teritoriului vamal – garantează un spaţiu economic unic În Legea priv reglementarea de stat a activităţii comerciale externe – se menţionează Principiul unicităţii teritoriului vamal.

Teritoriul RM ca teritoriu terestru este declarat ca un teritoriu vamal unic. Aceasta înseamnă că pe întreg acest teritoriu, cu excepţia zonelor economice libere, şi a portului liber Giurgiuleşti, se aplică nemijlocit dr de import/export prevăzut de Legea cu priv la tariful vamal şi Codul Fiscal al RM. Excepţie de la această regulă este teritoriul Transnistriei. Pe de o parte noi declarăm de jure – un teritoriu unic, dar pe de altă parte de-a lungul teritoriului cu Transnistria noi organizăm posturi vamale care nemijlocit efectuează operaţiunile de vămuire şi autorizează trecerea de mărfuri şi de persoane pe teritoriul RM.

În felul acesta apare întrebarea: cum pe teritoriul statului apar nemijlocit Birouri vamale interne care aplică acelaşi regim de parcă mărfurile ar veni de peste hotare. Aceasta înseamnă că dacă marfa vine din Transnistria pe teritoriul RM, ea urmează aceleaşi proceduri de achitarea drepturilor de import cum mărfurile ar fi din Rusia, Ucraina, ş.a.
Însă explicaţia la această întrebare constă în faptul că dacă în cazul în care noi nu am face acest lucru, mărfurile s-ar duce toate în Transnistria, şi după aceea ar veni în RM, deoarece Transnistria nefiind un teritoriu controlat, acolo şi încasările sunt mai mici. De ex. pentru o tonă de carne de pulpe de găină – mărimea taxei vamale în RM este de 200$ / tona, în timp ce în Transnistria mărimea taxei vamale este de 50$ / tona.

4. Principiul alegerii libere a regimului vamal şi destinaţiei vamale – prin care persoana are dr să aleagă orice regim vamal sau să renunţe indiferent de cantitatea mărfurilor, valoarea lor, originea şi destinaţia. Conf. Cod. Vamal RM (art.23) – regimurile vamale – noi avem stabilit dreptul prin care orice agent economic, indiferent de forma de proprietate, forma sa juridică este în drept să aleagă şi să solicite de la organul vamal orice tip de regim vamal sau destinaţie vamală pentru mărfurile prezentate organului vamal.

5. Principiul prohibiţiei la introducere şi scoatere – prin care se stabilesc restricţii ţinîndu-se cont de securitatea statului, asigurarea ordinii publice, protecţiei vieţii şi sănătăţii oamenilor, mediului înconjurător.

Sursa: Drept vamal in sistemul de drept al Republicii Moldova. Note de curs online in format pdf.Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2013-2019 Begu Valentin. Toate drepturile sunt rezervate.

Scroll to top