You Are Here: Home » Consultatii Juridice » Pretentiile si neajunsurile turistice – cum le rezolvam cu compania de turism

Pretentiile si neajunsurile turistice – cum le rezolvam cu compania de turismPretentiile si neajunsurile turistice – cum le rezolvam cu compania de turism

Am procurat impreuna cu familia un pachet turistic de la o agentie de turism din tara. In legatura cu acest lucru, am depistat mai multe neajunsuri si neconformitati cu contractul de servicii turistice, aparand anumite surprize neplacute pe parcurs. Cum pot rezolva situatia?

Sursa foto: https://cdn.images.express.co.ukIn primul rand va recomandam sa va adresati companiei de turism pentru a remedia neajunsurile si a va satisface pretentiile, citind deasemenea contractul de servicii turistice mai intai. Daca acestea nu au fost rezolvate in mod verbal (prin telefon, conversatie fata in fata), va recomandam sa va adresati in scris.

Deasemenea raspuns la intrebarea dvs se afla pe larg descris in articolele urmatoare din Codul Civil al Republicii Moldova:

Articolul 1137. Acordarea de garanţii şi înlăturarea neajunsurilor

(1) Organizatorul este obligat să organizeze astfel călătoria încît să aibă calităţile promise şi să nu fie afectată de lipsuri care i-ar diminua valoarea sau utilitatea dedusă din contract sau din practica obişnuită.

(1-1) Organizatorul şi/sau detailistul sînt răspunzători pentru executarea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv în situaţia în care aceste obligaţii trebuie să fie îndeplinite de către alţi prestatori de servicii.

(2) În cazul în care depistează neajunsuri în timpul călătoriei, turistul are dreptul să ceară înlăturarea lor imediată. Organizatorul poate refuza înlăturarea neajunsurilor dacă aceasta cere cheltuieli disproporţionate.

(2-1) În cazul unor pretenţii ale turistului cu privire la executarea serviciilor prevăzute în contract, organizatorul şi/sau detailistul, precum şi prestatorii de servicii vor acţiona imediat pentru soluţionarea pretenţiilor şi vor face proba eforturilor depuse de ei în acest scop.

(3) Dacă după plecare o mare parte din serviciile prevăzute în contract nu sînt prestate sau dacă organizatorul constată că nu va putea asigura o mare parte din serviciile prevăzute, organizatorul:

a) efectuează, fără costuri suplimentare pentru turist, alte aranjamente corespunzătoare pentru continuarea pachetului de servicii; şi

b) după caz, despăgubeşte turistul la limita diferenţei dintre serviciile prevăzute şi cele prestate.

(4) În cazul în care aranjamentele menţionate la alin. (3) sînt imposibile sau nu sînt acceptate de către turist din motive întemeiate, organizatorul furnizează către turist, fără costuri suplimentare, un mijloc de transport echivalent, care îl va duce înapoi la locul de plecare sau într-un alt loc de sosire convenit în prealabil cu acesta din urmă, despăgubind turistul.

(5) Turistul trebuie să semnaleze cît mai curînd posibil atît prestatorului de servicii, cît şi organizatorului şi/sau detailistului, în scris sau sub altă formă corespunzătoare, orice abatere în executarea contractului pe care o constată la faţa locului. Această obligaţie trebuie menţionată clar şi explicit în contract.

Articolul 1138. Reducerea preţului pentru neajunsurile călătoriei

(1) În cazul în care, pe parcursul călătoriei, se descoperă neajunsuri, preţul ei se reduce, luîndu-se în considerare momentul descoperirii.

(2) Preţul călătoriei nu se reduce dacă turistul, din intenţie sau din culpă gravă, nu l-a anunţat pe organizator într-un termen rezonabil despre neajunsul depistat.

Articolul 1140. Reparaţia prejudiciului cauzat prin neajuns

(1) Turistul poate cere, indiferent de faptul dacă a solicitat reducerea preţului sau a reziliat contractul, despăgubiri pentru neîndeplinirea contractului în cazul în care lipsurile călătoriei se datorează unei împrejurări pentru care răspund organizatorul şi/sau detailistul.

(2) Organizatorul şi/sau detailistul sînt scutiți de răspunderea prevăzută la alin. (1) în cazul în care această neexecutare sau executare defectuoasă nu este imputabilă nici lor, nici altui prestator de servicii, deoarece aceste lipsuri sînt imputabile unui terţ care nu are legătură cu prestarea serviciilor prevăzute în contract şi au un caracter imprevizibil şi inevitabil.

(3) În cazurile menţionate la alin. (2), organizatorul şi/sau detailistul parte contractantă sînt  obligați să ofere prompt asistenţă turistului aflat în dificultate.

(4) Fără a aduce atingere prevederilor art. 1142 nu se pot face derogări de la dispoziţiile alin. (1)–(3) din prezentul articol prin clauză contractuală.

Articolul 1141. Termenul de înaintare a pretenţiilor şi termenul de prescripţie 

(1) Pretenţiile întemeiate pe prevederile art.1137–1140 pot fi înaintate de către turist organizatorului în decursul unei luni din momentul prevăzut în contract pentru încheierea călătoriei. Pretenţiile pot fi înaintate şi după expirarea termenului de o lună dacă termenul este omis din motive neimputabile turistului. 

(2) Termenul de prescripţie al acţiunilor intentate de turist este de 6 luni, calculate din ziua care, conform contractului, este ultima zi a călătoriei. Dacă turistul înaintează pretenţii, curgerea prescripţiei se suspendă pînă în ziua în care organizatorul respinge în scris pretenţiile.

Articolul 1142. Admiterea limitării răspunderii 

(1) În baza unui acord cu turistul, organizatorul poate să-şi limiteze răspunderea pentru prejudicii, altele decît vătămarea corporală, la triplul preţ al călătoriei dacă:
a) prejudiciul nu este cauzat din intenţie sau din culpă gravă;
b) prejudiciul este cauzat turistului doar din greşeala unui prestator de servicii implicat în derularea contractului.

(2) Dacă răspunderea unui prestator de servicii este condiţionată, limitată sau exclusă conform convenţiilor internaţionale, organizatorul și/sau detailistul pot invoca aceasta, în egală măsură, faţă de turist.Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2013-2019 Begu Valentin. Toate drepturile sunt rezervate.

Scroll to top