You Are Here: Home » Consultatii Juridice » Drept International » CEDO » Libertatea de exprimare si libertatea de gandire, de constiinta si de religie

Libertatea de exprimare si libertatea de gandire, de constiinta si de religieLibertatea de exprimare si libertatea de gandire, de constiinta si de religie

Ce mentioneaza expres Carta Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) privind dreptul la exprimare si dreptul la libertatea de gandire, de constiinta si de religie?

Sursa foto: https://media.dcnews.roDreptul la exprimare si dreptul la libertatea de gandire, de constiinta si de religie exista reglementat in o serie de acte internationale si nationale, fiind asemanator scrise si talmacite. Ce tine de Carta Europeana a Drepturilor Omului, aceasta stipuleaza expres urmatoarele:

ARTICOLUL 9 – Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie

1. Orice persoană are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie ; acest drept include libertatea de a-şi schimba religia sau convingerile, precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerea în mod individual sau colectiv, în public sau în particular, prin cult, învăţământ, practici şi îndeplinirea ritualurilor.

2. Libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerile nu poate face obiectul altor restrângeri decât cele prevăzute de lege care, într-o societate democratică, constituie măsuri necesare pentru siguranţa publică, protecţia ordinii, a sănătăţii, a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor altora.

ARTICOLUL 10 – Libertatea de exprimare

1. Orice persoană are dreptul la libertate de exprimare. Acest drept include libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedică Statele să supună societăţile de radiodifuziune, cinematografie sau televiziune unui regim de autorizare.

2. Exercitarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri şi responsabilităţi poate fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege care, într-o societate democratică, constituie măsuri necesare pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii, a moralei, a reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea informaţiilor confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti

Aceste reglementari deseori sunt copiete mo-ta-mo de legiuitorii multor state, pentru a nu crea anumite confuzii, interpretari eronate sau aplicari in practica diferite fata de ce a dorit sa transmita CEDO.Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2013-2019 Begu Valentin. Toate drepturile sunt rezervate.

Scroll to top