You Are Here: Home » Consultatii Juridice » Dreptul la invatatura

Dreptul la invataturaDreptul la invatatura

Dreptul la educatie si formare profesionala cum este cunoscut in Europa, in legislatia nationala a Republicii Moldova este mai cunoscut sub denumirea de dreptul la invatatura. Cu toate ca multi autori considera ca dreptul la invatatura si dreptul la educatie este unul si acelasi drept, exita totusi diverse pareri contradictorii, care considera ca totusi exista o mica diferenta intre dreptul la educatie si formare profesionala de dreptul de a invata.

Unii lingvisti, completeaza ultima parere prin faptul ca a invata un om, nu este acelasi lucru ca si a educa sau forma profesional un om. In continuare nu ne vom axa in adancurile acestei teme, ci vom expune pozitia oficiala a Republicii Moldova privind acest drept.

Sursa foto: http://www.pdhotspot.comAsadar, raportandu-ne doar la general privind dreptul respectiv in Republica Moldova, mentionam art. 35 din Constitutia tarii, prin care se stipuleaza faptul ca:

Alin. (1) Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţămîntul general obligatoriu, prin învăţămîntul liceal şi prin cel profesional, prin învăţămîntul superior, precum şi prin alte forme de instruire şi de perfecţionare.

Alin. (2) Statul asigură, în condiţiile legii, dreptul de a alege limba de educare şi instruire a persoanelor.

Alin. (3) Studierea limbii de stat se asigură în instituţiile de învăţămînt de toate gradele.

Alin. (4) Învăţămîntul de stat este gratuit.

Alin. (5) Instituţiile de învăţămînt, inclusiv cele nestatale, se înfiinţează şi îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii.

Alin. (6) Instituţiile de învăţămînt superior beneficiază de dreptul la autonomie.

Alin. (7) Invăţămîntul liceal, profesional şi cel superior de stat este egal accesibil tuturor, pe bază de merit.

Alin. (8) Statul asigură, în condiţiile legii, libertatea învăţămîntului religios. Învăţămîntul de stat este laic.

Alin. (9) Dreptul prioritar de a alege sfera de instruire a copiilor revine părinţilor.

Deasemenea conform art. 49 al Constitutiei R.M., toate preocupările privind întreţinerea, instruirea şi educaţia copiilor orfani şi a celor lipsiţi de ocrotirea părinţilor revin statului şi societăţii. Statul stimulează şi sprijină activitatea de binefacere faţă de aceşti copii.

Un al doilea act ca importanta dupa normele constitutionale, mentional Codul Educatiei al Republicii Moldova Nr. 152 din 17.07.2014. Respectivul cod format din 157 articole stabileste cadrul juridic al raporturilor privind proiectarea, organizarea, functionarea si dezvoltarea sistemului de educatie din Republica Moldova.

Tinem deasemenea sa reiteram faptul ca pe plan international, exista o sumedenie de tratate, conventii si acorduri privind dreptul la invatatura/educatie, fiind un domeniu esential in protejarea drepturilor omului si copilului. Deasemenea, chiar daca in unele izvoare de drept internationale gasim doar notiunea de `dreptul la educatie`, uneori `dreptul de a studia`, trebuie sa intelegem ca acestea implica inclusiv dreptul la formare profesionala si invatatura.

Conform art. 2 alin. 2 din Codul Educatiei R.M. raporturile juridice din sfera educaţiei se reglementează şi prin următoarele tratate internaţionale:

 • Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Carta Naţiunilor Unite,
 • Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale,
 • Carta Socială Europeană,
 • Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului,
 • Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale,
 • Convenţia UNESCO privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţămîntului,
 • Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi,
 • Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială,
 • Convenţia ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei,
 • Declaraţia de la Bologna,
 • precum şi prin alte tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Ce este interesant, este faptul ca Codul Educatiei nu foloseste nicaieri notiunea de `dreptul la invatatura`, ci doar `dreptul la educatie`.

In final tinem sa mentionam faptul ca chiar daca unele persoane folosesc termenul de dreptul la invatatura, altii dreptul la educatie s.a.m.d., in sine este practic acelasi drept, desigur cu anumite particuparitati specifice, insa in plan general, fara a face analize juridice, sociologice si filosofice, acest drept are menirea de a asigura cu invatatura, educatie si formare profesionala mai intaii copiii si tinerii, care sunt viitorul oricarei tari!

 

 Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2013-2018 Begu Valentin. Toate drepturile sunt rezervate.

Scroll to top