You Are Here: Home » Consultatii Juridice » Competenta Judecatoriei Militare

Competenta Judecatoriei MilitareCompetenta Judecatoriei Militare

In aceasta postare vom afla competenta Judecatoriei Militare din Republica Moldova, si care persoane sunt pasibile de a fi judecate de catre Judecatoriile Militare ale RM, conform legislatiei procesual-penale nationale.

Sursa foto: http://americanmilitarynews.comConform art. 36 din Codul de Procedura Penala a Republicii Moldova, privind competenţa judecătoriei – Judecătoria judecă în primă instanţă cauzele penale privind infracţiunile prevăzute de Partea specială a Codului penal, cu excepţia celor prevăzute la art. 39 alin. (1), demersurile şi plîngerile împotriva hotărîrilor şi acţiunilor procurorului, ale organului de urmărire penală, precum şi examinează chestiunile legate de executarea sentinţei şi alte chestiuni date prin lege în competenţa sa.

Expres raspuns la ce ne intereseaza gasim in articolul 37 privind Competenţa judecătoriei militare, din CPP, care mentioneaza urmatoarele:

Judecătoria militară judecă în primă instanţă cauzele privind infracţiunile, prevăzute de Partea specială a Codului penal săvîrşite de:

1) persoane din efectivul de soldaţi, din corpul de sergenţi şi din corpul de ofiţeri ale Armatei Naţionale, din efectivul Trupelor de Carabinieri ale Ministerului Afacerilor Interne, al Departamentului Situaţii Excepţionale, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat;

2) persoane atestate din efectivul instituţiilor penitenciare;

3) supuşi ai serviciului militar în timpul concentrărilor;

4) alte persoane referitor la care există indicaţii exprese în legislaţie.

Deasemenea tinem sa mentionam ca conform art. 128 din Codul Penal al Republicii Moldova, notiuena de infracţiuni militare are urmatorul sens:

Alin. (1) Prin infracţiuni militare se înţeleg infracţiunile, prevăzute de prezentul cod, contra modului stabilit de îndeplinire a serviciului militar, săvîrşite de persoanele care îndeplinesc serviciul militar prin contract, în termen, cu termen redus sau ca rezervişti concentraţi ori mobilizaţi.

Alin. (2) Militarii care au săvîrşit infracţiuni sînt traşi la răspundere penală în conformitate cu prevederile părţilor generală şi specială ale prezentului cod.Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2013-2018 Begu Valentin. Toate drepturile sunt rezervate.

Scroll to top