You Are Here: Home » Articole limba romana » Capitala Republicii Moldova este orașul Chișinău – comentariul art. 14 Constitutia RM

Capitala Republicii Moldova este orașul Chișinău – comentariul art. 14 Constitutia RMCapitala Republicii Moldova este orașul Chișinău – comentariul art. 14 Constitutia RM

Art. 14 din Constitutia Republicii Moldova stipuleaza faptul ca Capitala Republicii Moldova este orașul Chișinău.

Comentariu:

Titlul acestui articol evidenţiază orașul principal, reședinţa organelor de conducere ale unui stat. Deși este un element care nu face parte din atributele și simbolurile statului, capitala este nucleul, în jurul căruia se constituie formaţiunea statală a unei comunităţi.

Constituţia Republicii Moldova stipulează expres: „Capitala Republicii Moldova este orașul Chișinău“. Moldova istorică, care cuprindea un teritoriu imens (de la Carpaţi până la Marea Neagră), a cunoscut, de-a lungul secolelor, mai multe orașe cu statut de capitală – Baia, Suceava, Iași. În primii ani ai puterii sovietice, după crearea Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești în componenţa Ucrainei, capitale ale acesteia au fost orașele Balta și Tiraspol (până în 1940).

Orașul Chișinău, capitala Republicii Moldova, este situat în partea centrală a ţării, pe cursul mediu al râului Bâc. Printre cele mai vechi descoperiri arheologice se numără vetre geto-dacice din secolul VI î.H., iar vestigiile de cultură materială din secolele următoare confirmă faptul că a existat și aici un proces de romanizare a populaţiei. Prima atestare documentară a Chișinăului datează din 1436. În 1466, seliștea Chișinăului este întărită de Ștefan cel Mare, unchiului său, Vlaicu. La 1576, urmașii lui Vlaicu vând satul Chișinău lui Dragoș, fost ureadnic de Iași, iar în 1616 urmașii acestuia îl vând marelui vistiernic Constantin Roșca.

În 1641, Chișinăul trece în stăpânirea Mănăstirii Sfânta Vineri din Iași, rămânând în proprietatea ei până la începutul secolului al XIX-lea. Pe 2 martie 1666, Chișinăul este menţionat ca târg. Apare comerţul stabil, susţinut de cârciumi și dughene. Pe timpul domniei lui Vasile Lupu (1634-1653), orașul era cunoscut deja ca un centru economic pe noul drum comercial ce leagă Suceava de Cetatea Albă.

În 1812, a primit statut de oraș și a devenit centru administrativ al regiunii Basarabia (devenită în 1873, gubernie în componenţa Imperiului Rus). Pe 27 martie (9 aprilie) 1918, Sfatul Ţării, organul legislativ al Republicii Populare Moldovenești, a votat la Chișinău unirea Basarabiei cu România, realizându-se în acest fel procesul de reîntegrare a statului unitar român. În 1940, ocupat de Imperiul Sovietic, orașul Chișinău a devenit capitala RSS Moldovenești, inclusă forţat în componenţa URSS. Reintegrat României în 1941-1944, a fost reocupat, ca toată Basarabia, de trupele sovietice în 1944. La sfârșitul anilor ’80 ai secolului trecut, Chișinăul a devenit centrul mișcării de eliberare socială și naţională, locul desfășurării Marilor Adunări Naţionale, în urma cărora Parlamentul a decretat limba română drept limbă oficială de stat și a reintrodus alfabetul latin (31 august 1989). Pe 27 august 1991, la Chișinău a fost proclamată independenţa Republicii Moldova, devenită sărbătoare naţională a tânărului stat.

În capitala statului, își au reședinţa autorităţile publice supreme: Parlamentul, Guvernul, Președintele Republicii Moldova, ministerele, departamentele, serviciile de stat, Curtea Supremă de Justiţie, Procuratura Generală, Curtea Constituţională etc. Tot în capitală sunt situate ambasadele și reprezentanţele statelor străine, instituţii și organisme ale diverselor organizaţii internaţionale.

Chișinăul este un important centru social-politic, cultural, administrativ, economic. Prin capitală sau în imediata ei apropiere trec majoritatea căilor de transport de însemnătate naţională și internaţională.
Chișinăul se impune și ca un mare centru știinţific. Aici se află Academia de Știinţe a Republicii Moldova, funcţionează o serie de instituţii de învăţământ superior: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă“, Universitatea Tehnică, Universitatea Agrară, Academia de Studii Economice, Academia de Administrare Publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova, Universitatea de Medicină și Farmaceutică etc.

În conformitate cu Legea privind organizarea administrativ-teritorială și Legea privind statutul municipiului Chișinău, s-a instituit un regim special de administrare a capitalei Republicii Moldova.

Jurisprudenţa Curţii Constituţionale:
HCC nr. 36 din 08.12.1997, MO nr. 86-87 din 25.12.1997, CHD 1997, p. 237
HCC nr. 50 din 05.10.1999, MO nr. 112-114 din 14.10.1999
Sursa: Constituția Republicii Moldova: comentariu/ coord. de proiect: Klaus Sollfrank;
red.: Nina Pârțac, Lucia Țurcanu – Ch.: Arc, 2012 (Tipogr. „Europress“). – 576 p.Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2013-2019 Begu Valentin. Toate drepturile sunt rezervate.

Scroll to top