You Are Here: Home » Consultatii Juridice » Atributiile procurorului in instanta de judecata

Atributiile procurorului in instanta de judecataAtributiile procurorului in instanta de judecata

Care sunt principalele atributii ale unui procuror in cadrul unui proces judiciar la care acesta participa in instanta de judecata?

Sursa foto: http://st.unimedia.infoConform articolul 53 privind atribuţiile procurorului în instanţa de judecată din Codul de Procedura Penala a Republicii Moldova:

(1) La examinarea cauzei penale în instanţa de judecată, procurorul are următoarele atribuţii:
1) reprezintă învinuirea în numele statului şi prezintă în şedinţa de judecată probele acuzării;
2) participă la examinarea probelor prezentate de partea apărării, prezintă noi probe necesare pentru confirmarea acuzării, face demersuri şi îşi expune părerea asupra chestiunilor ce apar în timpul dezbaterilor judiciare;
3) cere de la instanţa de judecată cauza penală pentru a formula inculpatului o acuzare mai gravă şi a administra noi probe dacă, în urma cercetării judecătoreşti, se constată că inculpatul a săvîrşit şi alte infracţiuni, iar probele sînt insuficiente;
4) modifică încadrarea juridică a infracţiunii săvîrşite de inculpat dacă cercetările judiciare confirmă că inculpatul a săvîrşit această infracţiune;
5) face demers în instanţa de judecată de a întrerupe examinarea cauzei penale pe un termen prevăzut de prezentul cod pentru a înainta noi probe care confirmă acuzarea adusă inculpatului în cazul efectuării incomplete a urmăririi penale;
6) dă indicaţii în scris organului de urmărire penală privitor la efectuarea unor acţiuni procesuale asupra probelor suplimentare sau a noilor infracţiuni;
7) dispune, printr-o ordonanţă, aducerea silită în instanţa de judecată, în condiţiile art.199, a persoanelor incluse în lista prezentată instanţei, precum şi a persoanelor solicitate pentru administrarea probelor noi sau suplimentare;
8) îşi expune părerea în dezbaterile judiciare asupra faptei infracţionale săvîrşite de inculpat, încadrării ei în baza legii penale şi pedepsei care urmează a fi aplicată;
9) declară apel sau, după caz, recurs privind latura penală şi latura civilă a cauzei, le retrage în modul prevăzut de prezentul cod.

Conform alin. (2) La judecarea cauzei penale în instanţa de judecată, procurorul dispune şi de alte drepturi şi obligaţii prevăzute de prezentul cod.

Deasemenea recomandam consultatea Legii cu privire la Procuratura din 2016 pentru a afla ce alte functii mai are procurorul si articolul trecut privind atributiile procurorului in cadrul urmaririi penale.Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2013-2019 Begu Valentin. Toate drepturile sunt rezervate.

Scroll to top