You Are Here: Home » Articole limba romana

Durata procedurilor penale – CEDO

Durata procedurilor penale - CEDO Consideraţiuni generale Statul trebuie să-şi organizeze sistemul judiciar în aşa fel încît să garanteze o durată rezonabilă a procedurilor 99. În ceea ce priveşte conduita autorităţilor judiciare, Curtea reiterează teza că este în sarcina Statelor Contractante la Convenţie să organizeze propriile sale sisteme de drept în aşa măsură încît instanţele de judecată să poată gara ...

Read more

Fapta facuta fara vinovatie sau cazul fortuit

Fapta facuta fara vinovatie sau cazul fortuit Conform prevederilor art. 20 din CP al RM, “Fapta se consideră săvârșită fără vinovăţie dacă persoana care a comis-o nu își dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, nu a prevăzut posibilitatea survenirii urmărilor ei prejudiciabile și, conform circumstanţelor cauzei, nici nu trebuia sau nu putea să le prevadă”. Dispoziţia acestei ...

Read more

Succesiunea şi neutralitatea statelor

Succesiunea şi neutralitatea statelor În dreptul internaţional succesiunea reprezintă substituirea unui stat de către altul în limitele unui teritoriu determinat şi cu privire la populaţia respectivă. În calitate de obiecte ale succesiunii statelor pot fi: tratatele internaţionale, bunurile de stat, datoriile de stat, arhivele, frontierele, calitatea de membru în organizaţii internaţionale. Problema succesi ...

Read more

Subiectii dreptului internaţional public

Subiectii dreptului internaţional public Subiectul de drept internaţional public este o entitate care participă la raporturile juridice reglementate nemijlocit de D.I.P. Trăsăturile esenţiale a subiectului D.I.P. o constituie capacitatea lor de a fi titulare de drepturi şi obligaţii cu caracter internaţional. Subiectele originare tipice fundamentale care au capacitate deplină a D.I.P. sunt statele. Pe lângă ...

Read more

Evoluţia istorică a dreptului internaţional public

Evoluţia istorică a dreptului internaţional public În literatura de specialitate a dreptului internaţional există păreri contraversate privind istoria apariţiei acestui drept. Unii autori consideră că dreptul internaţional a apărut după formarea statelor, totuşi considerăm că unele elemente ale dreptului internaţional au apărut cu mult înaitea apariţiei statelor. Acesta a apărut şi s-a dezvoltat din nevoia ...

Read more

Interpretarea normelor de drept

Interpretarea normelor de drept Subiecte: 1. Noţiunea si necesitatea interpretării normelor de drept. 2. Tipurile de interpretare a normelor de drept. 1. Noţiunea si necesitatea interpretării normelor de drept. Interpretarea desemnează operaţiunea intelectuală de stabilire a sensului exact al normelor juridice, în vederea aplicării lor şi, deci, a soluţionării unor cauze. Problematica este complexă, ridicân ...

Read more

Subiectul special al infracţiunii

Subiectul special al infracţiunii Subiectul special al infracţiunii este evident atunci când persoana dispune, pe lângă semnele generale ale subiectului, și de anumite semne suplimentare, cerute de lege pentru componenţa de infracţiune respectivă. În normele părţii speciale ale codului nu sunt menţionate semnele generale ale subiectului, pe când semnele suplimentare, care transformă subiectul în unul specia ...

Read more

Metodele de apărare a drepturilor civile

Metodele de apărare a drepturilor civile Apărarea dreptului civil se face prin: a) recunoaşterea dreptului; b) restabilirea situaţiei anterioare încălcării dreptului şi suprimarea acţiunilor prin care se încalcă dreptul sau se creează pericolul încălcării lui; c) recunoaşterea nulităţii actului juridic; d) declararea nulităţii actului emis de o autoritate publică; e) impunerea la executarea obligaţiei în na ...

Read more

Apărarea judiciară a drepturilor civile

Apărarea judiciară a drepturilor civile Apărarea judiciară a drepturilor civile are loc conform art. 10 din Codul Civil, care stipuleaza urmatoarele: (1) Apărarea drepturilor civile încălcate se face pe cale judiciară. (2) Modul de aplanare a litigiului dintre părţi pînă la adresare în instanţa de judecată poate fi prevăzut prin lege sau contract. (3) Apărarea drepturilor civile pe cale administrativa se fa ...

Read more

CEDO – Satisfacţia echitabilă – Ghid practic

CEDO - Satisfacţia echitabilă - Ghid practic Satisfacţia echitabilă 39. În acest sens a se ţine cont de caracterul individual al fiecărei cauze şi cu aproximaţie de cuantumul satisfacțiilor acordate de Curtea Europeană (mutatis mutandis Ciorap (2), Ganea, Cristina Boicenco). A se ţine cont că în anumite situaţii acordarea de satisfacţii materiale nu constituie o regulă. În materia drepturilor omului o recun ...

Read more

Principiile dreptului vamal

Principiile dreptului vamal Principiile dreptului vamal sunt urmatoarele: 1. Principiul unicităţii politicii vamale – reprezintă scopurile şi mijloacele de realizare a politicii în activitatea economică externă Legea priv reglementarea de stat a activităţii comerciale externe (art.5) – stabileşte că în RM se realizează o politică unică bazată pe Principiul unicităţii în realizarea operaţiunilor de export-im ...

Read more

Săvârșirea infracţiunii în stare de ebrietate – consecinte penale

Săvârșirea infracţiunii în stare de ebrietate - consecinte penale Săvârșirea infracţiunii în stare de ebrietate a fost abordată tradiţional în legislaţia și în doctrina autohtonă prin prisma problematicii responsabilităţii și iresponsabilităţii de a purta răspundere penală. Lucrurile nu s-au schimbat nici în noua lege penală: art. 24, care vizează răspunderea pentru infracţiunea săvârșită în stare de ebriet ...

Read more

Principiile dreptului comerţului internaţional

Principiile dreptului comerţului internaţional Principiile fundamentale ale dreptului comerţului internaţional sunt principiul libertăţii comerţului, principiul protecţiei concurenţei loiale şi principiul libertăţii convenţiilor. 1. Principiul libertăţii comerţului Principiul libertăţii comerţului reprezintă o cerinţă fundamentală, care asigură participarea activă şi neîngrădită la schimburile internaţional ...

Read more

Comentariul art. 13 din Constitutie – limba de stat si functionarea celorlalte limbi

Comentariul art. 13 din Constitutie - limba de stat si functionarea celorlalte limbi LIMBA DE STAT, FUNCŢIONAREA CELORLALTE LIMBI (1) Limba de stat a Republicii Moldova este limba moldovenească, funcţionând pe baza grafiei latine. (2) Statul recunoaște și protejează dreptul la păstrarea, la dezvoltarea și la funcţionarea limbii ruse și a altor limbi vorbite pe teritoriul ţării. (3) Statul facilitează studie ...

Read more

Contenciosul administrativ şi statul de drept – Consideraţii introductive

Contenciosul administrativ şi statul de drept - Consideraţii introductive 1. Instituţia contenciosului administrativ – element esenţial şi indispensabil al statului de drept. Într-un stat întemeiat pe ordinea de drept, instituţia contenciosului administrativ reprezintă „forma democratică de reparare a încălcărilor săvârşite de către organele şi autorităţile administrative, de limitare a puterii arbitrare a ...

Read more

Copyright © 2013-2018 Begu Valentin. Toate drepturile sunt rezervate.

Scroll to top