You Are Here: Home » Consultatii Juridice » Amenda judiciara

Amenda judiciaraAmenda judiciara

In cadrul unui proces de judecata la care particip, in urma unor discutii mai aprinse cu martorii si judecatorul, mi s-a aplicat o amenda judiciara. Spuneti-mi va rog, care sunt particularitatile unei amende judiciare?

Sursa foto: http://www.crowdstars.com/Conform art. Articolul 439-2 din Codul Contraventional al Republicii Moldova, amenda judiciara este o sancțiune bănească care se aplică de către instanța de judecată persoanei care a comis o abatere în cursul procesului contravențional, conform art. 201 din Codul de procedură penală aplicat corespunzător.

Deja art. 201 din Codul de procedura penala a Republicii Moldova, descrie mult mai detaliat particularitatile amenzei judiciare si cand aceasta este aplicata. Asadar, conform:

Alin. (1) din acest aticol, amenda judiciară este o sancţiune bănească aplicată de către instanţa de judecată persoanei care a comis o abatere în cursul procesului penal.

Alin. (2) Amenda judiciară se stabileşte în unităţi convenţionale. Unitatea convenţională de amendă judiciară este egală cu 20 de lei. Conform ultimilor modificari, aceasta constituie 50 lei.

Alin. (3) Amenda judiciară se aplică în mărime de la 1 la 25 de unităţi convenţionale.

Alin. (4) Se sancţionează cu amendă judiciară următoarele abateri:

  • 1) neîndeplinirea de către orice persoană prezentă la şedinţa de judecată a măsurilor luate de către preşedintele şedinţei în conformitate cu cerinţele art.334;
  • 2) neexecutarea ordonanţei sau a încheierii de aducere silită;
  • 3) neprezentarea nejustificată a martorului, expertului, specialistului, interpretului, traducătorului sau apărătorului legal citaţi la organul de urmărire penală sau instanţă, precum şi a procurorului la instanţă şi neinformarea acestora despre imposibilitatea prezentării, cînd prezenţa lor este necesară;
  • 4) tergiversarea de către expert, interpret sau traducător a executării însărcinărilor primite;
  • 5) neluarea de către conducătorul unităţii, în care urmează să se efectueze o expertiză, a măsurilor necesare pentru efectuarea acesteia;
  • 6) neîndeplinirea obligaţiei de prezentare, la cererea organului de urmărire penală sau a instanţei, a obiectelor sau a documentelor de către conducătorul unităţii sau de către persoanele însărcinate cu aducerea la îndeplinire a acestei obligaţii;
  • 7) nerespectarea obligaţiei de păstrare a mijloacelor de probă;
  • 8) alte abateri pentru care prezentul cod prevede amenda judiciară.

Alin. (5) Pentru abaterile comise în cursul urmăririi penale, amenda judiciară se aplică de către judecătorul de instrucţie la demersul persoanei care efectuează urmărirea penală.

Alin. (6) Pentru abaterile comise în cursul judecării cauzei, amenda judiciară se aplică de către instanţa care judecă cauza, iar încheierea privind aplicarea amenzii judiciare se include în procesul-verbal al şedinţei de judecată.

Alin. (7) Încheierea judecătorului de instrucţie privind aplicarea amenzii judiciare poate fi atacată cu recurs în instanţa ierarhic superioară de către persoana în privinţa căreia a fost aplicată amendă.

Alin. (8) Încheierea instanţei de judecată privind aplicarea amenzii judiciare poate fi atacată separat cu recurs.

Alin. (9) Aplicarea amenzii judiciare nu înlătură răspunderea penală în cazul în care fapta constituie infracţiune.

In linii generale acestea sunt stipulatiile procesual penale privind amenda judiciara.

 

 

 

 Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2013-2019 Begu Valentin. Toate drepturile sunt rezervate.

Scroll to top