You Are Here: Home » Articole limba romana » Actele juridice de conducere in sfera activitatii vamale

Actele juridice de conducere in sfera activitatii vamaleActele juridice vamale de conducere in sfera activitatii vamale

Competenţa activităţii organelor vamale formează strategia îndeplinirii funcţiilor şi sarcinilor din domeniul activităţii vamale. Modalitatea de realizare a funcţiilor proprii depinde de iniţiativa emiterii unui act juridic care ar exprima necesitatea şi validarea operaţiunilor de vămuire a mărfurilor de export/import.

Activitatea organelor vamale este complexă, diferenţiată, fiind făcută în diferite forme:

– forma concretă executiv-organizatorică → depinde de caracterul actelor persoanelor cu funcţii de răspundere asupra realizării funcţiilor organelor vamale.

După consecinţele juridice, formele activităţii vamale:

1. forme juridice – reprezintă acţiunile proprii, avînd ca consecinţă reglementările faptelor juridice, realizînduse funcţiile de conducere în sfera activităţii vamale asupra îndeplinirii cerinţelor legislaţiei vamale. De exemplu: eliberarea sau retragerea autorizaţiei de activitate a brokerului vamal şi a specialistului în domeniul vămuirii

2. forme nejuridice – acţiunile cu caracter organizaţional şi tehnic material fiind legate de competenţa organelor vamale, în realizarea normelor legislaţiei în vigoare. De exemplu: elaborarea unor recomandări asupra perfecţionării:
– procedurii de control vamal
– procedurii de vămuire
– procedurii de perfectare a actelor vamale

În dependenţă de conţinut, distingem activitatea în adoptarea unor acte normative cu ajutorul cărora se vor institui noi norme juridice ce reglementează relaţiile legate de deplasarea mărfurilor peste frontiera vamală.

Serviciul vamal, în limita competenţei sale, este în drept să emită următoarele acte cu caracter normativ:

1. Ordinul dispoziţie, cu ajutorul căruia se înfăptuieşte nemijlocit reglementarea unei diversităţi de relaţii vamale. exemplu: Ordinul serviciului vamal cu priv la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacţiile economice externe nr.276 din 24.10.2002

2. Instrucţiunile şi Regulamentele prin intermediul cărora se detaliază legile exemplu: Hotărîrea Guvernului nr.1185 din 30.09.2003 despre aprobarea Regulamentului la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM de către persoanele fizice

3. Dispoziţia – ca tip al actului normativ ce reglementează particularităţile efectuării unei operaţiuni vamale speciale exemplu: Dispoziţia serviciului vamal priv perfectarea actelor vamale la mărfurile supuse accizelor nr.59 din 04.08.03

4. Instrucţiunea cu caracter nenormativ emis asupra reglementării problemelor operative metodicoinformaţionale, precum şi în scopul organizării executării ordinelor normative şi a altor acte.

5. Scrisorile cu caracter informativ şi explicativ.

Sursa: Drept vamal in sistemul de drept al Republicii Moldova. Note de curs online in format pdf.Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Copyright © 2013-2019 Begu Valentin. Toate drepturile sunt rezervate.

Scroll to top