Sistemul Criminalisticii, tehnica si tactica criminalisticii

Sistemul Criminalisticii, tehnica si tactica criminalisticii

Sistemul Criminalisticii, tehnica si tactica criminalisticii Evaluarea exactă a contribuţiei pe care Criminalistica o are la soluţionarea cauzelor penale şi la aflarea adevărului, ...

Conexiunile criminalisticii cu ştiinţele juridice şi judiciare

Conexiunile criminalisticii cu ştiinţele juridice şi judiciare

Conexiunile criminalisticii cu ştiinţele juridice şi judiciare Deşi are un caracter autonom, prin natura obiectului său şi, îndeosebi, prin rolul jucat în stabilirea adevărului, Cr ...

Riscul întemeiat conform legislatiei penale

Riscul întemeiat conform legislatiei penale

Riscul întemeiat conform legislatiei penale Potrivit alin. (1) al art. 40 din CP al RM, nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală care a cauzat daune intereselor oc ...

Capitala Republicii Moldova este orașul Chișinău – comentariul art. 14 Constitutia RM

Capitala Republicii Moldova este orașul Chișinău – comentariul art. 14 Constitutia RM

Capitala Republicii Moldova este orașul Chișinău - comentariul art. 14 Constitutia RM Art. 14 din Constitutia Republicii Moldova stipuleaza faptul ca Capitala Republicii Moldova es ...

Durata procedurilor civile – CEDO

Durata procedurilor civile – CEDO

Durata procedurilor civile - CEDO Inainte la analiza normelor privind procedurile civile, vom repeta succint informatiile generale privind durata procedurilor. Statul trebuie să-şi ...

Durata procedurilor penale – CEDO

Durata procedurilor penale – CEDO

Durata procedurilor penale - CEDO Consideraţiuni generale Statul trebuie să-şi organizeze sistemul judiciar în aşa fel încît să garanteze o durată rezonabilă a procedurilor 99. În ...

Fapta facuta fara vinovatie sau cazul fortuit

Fapta facuta fara vinovatie sau cazul fortuit

Fapta facuta fara vinovatie sau cazul fortuit Conform prevederilor art. 20 din CP al RM, “Fapta se consideră săvârșită fără vinovăţie dacă persoana care a comis-o nu își dădea seam ...

Riscul întemeiat conform legislatiei penale

Riscul întemeiat conform legislatiei penale Potrivit alin. (1) al art. 40 din CP al RM, nu constituie infracţiune fapta prevăzută more ...

ianuarie 04, 2019

Metodele de apărare a drepturilor civile

Metodele de apărare a drepturilor civile Apărarea dreptului civil se face prin: a) recunoaşterea dreptului; b) restabilirea situaţ more ...

octombrie 22, 2018

Riscul întemeiat conform legislatiei penale

Riscul întemeiat conform legislatiei penale Potrivit alin. (1) al art. 40 din CP al RM, nu constituie infracţiune fapta prevăzută more ...

ianuarie 04, 2019

Durata procedurilor civile – CEDO

Durata procedurilor civile - CEDO Inainte la analiza normelor privind procedurile civile, vom repeta succint informatiile generale more ...

decembrie 17, 2018

Top 5 Legal Apps for Your Smartphone widespread in the West

Top 5 Legal Apps for Your Smartphone widespread in the West Legal apps are convenient tools for people seeking legal services, for more ...

septembrie 11, 2017

Copyright © 2013-2018 Begu Valentin. Toate drepturile sunt rezervate.

Scroll to top